‘ไทย-อาเซียน’เปิดเว็บจองโรงแรม หั่นราคาสู้ยักษ์ออนไลน์


น.ส.ศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย(ทีเอชเอ) กล่าวว่าสมาคมโรงแรมและภัตตาคารอาเซียน (Asean hotel & Restaurant Association) หรือ‘อาร่า’ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อสมาชิกสมาคมโรงแรมของแต่ละประเทศ เพื่อจัดทำเว็บไซต์การจองห้องพักโรงแรมระดับ 2-5 ดาว ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ‘โฮเทล อาเซียน’รองรับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทั่วโลกนิยมจองโรงแรมที่พักผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง (more…)เจาะลึก“ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน” ยักษ์ใหญ่อาหารทะเล-เขย่าโลกยุค“4.0”


อุตสาหกรรมของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค “4.0” ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาขับเคลื่อนประเทศในทุกๆ ด้าน และเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันในระดับโลกโดยเฉพาะกลุ่มภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ มีความจำเป็นอย่างมากต่อการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้แตกต่าง และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก

หนึ่งในยักษ์ใหญ่ของไทยคือ “บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” หรือ“TU” ที่มี นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและแปรรูปปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารทะเลชั้นนำทั่วโลก ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ใหม่ๆ ควบคู่กับการเพิ่มคุณภาพบุคลากรมาอย่างยาวนาน

ล่าสุดจับมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคการศึกษาในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและบุคลากรนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย เพื่อใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตอบโจทย์แก้ปัญหาด้านต่างๆ สนองตอบนโยบายรัฐบาลสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” “ทียู” จึงจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน” หรือ “Gii”(Global “ตอนนี้คนทานปลากระป๋องน้อยลง เพราะมองว่าปลากระป๋องก็คือปลากระป๋อง ไม่มีความแตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นทำให้ไทยยูเนี่ยน นิ่งเฉยไม่ได้ จึงลงทุนนวัตกรรมซึ่งเป็นการลงทุนสูงและเพื่อผลระยะยาว ปลาทูน่าจะไม่ใช่แค่ปลาทูน่าที่เราเคยเข้าใจ นำไปสู่ผลลัพธ์เพิ่มยอดขาย มีตลาดกว้างขึ้น และเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพิ่มกำไร สร้างนวัตกรรม เพิ่มผลิตภัณฑ์ เพิ่มบุคลากรด้านวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศ”

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม หรือ Gii บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยเหตุนี้ทียู ตัดสินใจสร้างศูนย์นวัตกรรมของเราเอง แต่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย เพราะต้องยอมรับว่ามีศักยภาพในการสร้างคนแต่องค์ความรู้เราน้อย และอาจต้องใช้เวลานาน ซึ่งเราต้องการศูนย์นวัตกรรมฯ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อยกระดับบริษัท จึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตอนนี้ขยายความร่วมมือ มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันการศึกษาเหล่านี้มาทำงานวิจัยกับทียู และไม่ใช่มีเพียงอาจารย์นักวิจัยเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษารวมถึง นักวิจัยเก่งๆ จากต่างชาติมาทำงาน คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกับเราด้วย“ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ที่ตั้งได้เพียง 1 ปีเศษ เป็นกรณีตัวอย่างที่ทำให้เห็นการทำงานของทั้ง 3 ภาคส่วนระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาอย่างที่รัฐบาลต้องการเกิดขึ้นได้จริง” ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน กล่าวและว่า ไทยยูเนี่ยนฯ เป็นตัวอย่างของภาคเอกชนในการสร้างความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและคน ให้เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจ เพราะบริษัทมีโจทย์ชัดเจนว่าพัฒนาอะไร มีความพร้อมในการลงทุนด้านวิจัย ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีกำลังคน นักวิจัย อุปกรณ์เทคโนโลยี และภาครัฐอย่างกระทรวง วิทยาศาสตร์ฯ ที่เข้ามาช่วยประสาน และไม่ใช่เฉพาะนักวิจัยในประเทศเท่านั้น นักวิจัยไทยในต่างประเทศก็กลับมาทำงานในไทย ลดอัตราสมองไหลดึงคนคุณภาพกลับสู่ประเทศ

ปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน มีบุคลากรนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติ และยังสามารถดึงนักวิจัยคนไทยเก่งๆ ที่อยู่ในต่างประเทศกลับมาทำงาน ขณะนี้มีนักวิจัยเกือบ 100 คน และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยให้มากขึ้นภายในปีนี้

“เราลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการพัฒนานักวิจัยบัณฑิตศึกษา โดยการทำงานร่วมกันกับแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัย ผลิตนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยรับบัณฑิตสาขาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มาทำงานร่วมกับเรา และทำวิจัยควบคู่ระหว่างการทำงาน มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษายังใช้เป็นผลงานในการจบปริญญาโท-เอกได้”ดร.ธัญญวัฒน์ กล่าว

สําหรับผลงานของศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนภายในระยะเวลาเพียง 1 ปีเศษที่ผ่านมา จดสิทธิบัตรไปแล้ว 4 เรื่อง โดยทุกเรื่องเป็นการนำนวัตกรรม สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แตกต่างจากสินค้าชนิดอื่นๆ

ดร.ธัญญวัฒน์ มั่นใจว่าภายในปีนี้ จะสามารถออกผลิตภัณฑ์ตัวแรกของโลกที่เกี่ยวกับปลาทูน่า และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ทำให้ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนเป็นบริษัทแรกที่นำนวัตกรรมมาผลิต ปลาทูน่าที่คุ้มค่า ควบคู่ไปกับการลดใช้พลังงานทุกด้าน ที่สำคัญเราไม่เน้นที่ยอดขายแต่ทำเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจต่อไปในอนาคต Innovation Incubator) ศูนย์นวัตกรรมด้านปลาทูน่าแห่งแรกในโลก และแห่งแรกของไทยที่ลงทุนโดยภาคเอกชนมังกรผงาด! “จีน” ตบ “เซอร์เบีย” 3-1 ซิวทองลูกยางสาวโอลิมปิก


การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกมส์ 2016 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 ส.ค. ที่ผ่านมา ตามเวลาประเทศไทย

เป็นการพบกันระหว่าง ทีมชาติจีน กับ ทีมชาติเซอร์เบีย ซึ่งคู่นี้เคยพบกันมาแล้วในรอบแรก โดยเซอร์เบียเอาชนะจีนไปได้ 3-0 (more…)สวย ใส เซ็กซี่! “ซอ ฮโย-วอน” ปิงปองสาวเกาหลีดีกรีปก Maxim


พาไปรู้จักกับ “ซอ ฮโย-วอน” นักเทเบิลเทนนิสสาวทีมชาติเกาหลีใต้ มืออันดับ 18 ของโลก ที่หนุ่มๆต่างกำลังตกหลุมรักกันเป็นแถบ (more…)คุณตาอายุมากหลงลืม-สมาธิสั้น หายออกจากบ้าน 3 วันพบเป็นศพกลางทุ่งนา


วันที่ 18 ส.ค.59 พ.ต.ต.วีรพล สิทธิพันธ์ สารวัตรเวร(สอบสวน)สภ.ประจันตคามจ.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จ.ปราจีนบุรี พบศพผู้เสียชีวิตชื่อนายประทวน มฤกุล อายุ 77 ปี ชาวต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี สถานที่เกิดเหตุ หมู่บ้านสวนผึ้งหมู่ 5 ต.ดงบัง อ.ประจันตคาม จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและพร้อมด้วย นพ.จเด็จ ตันเจริญ แพทย์เวรฯรพ.ประจันตคาม ไปตรวจสอบ โดยพบศพอยู่กลางทุ่งนาอยู่ห่างจากบ้านผู้เสียชีวิตประมาณ 2 กม.ต้องเดินเท้าเข้าไป สภาพศพขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นตลบทั่วบริเวณนอนคว่ำหน้าคุกเข่าตาถลนลิ้นจุกปาก คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว 3 วัน ตรวจสอบไม่พบบาดแผล หรือร่องรอยถูกทำร้ายและการต่อสู้ (more…)แอมเนสตี้ชี้บึ้มในไทยเป็นความรุนแรงที่เลวร้าย


แอมเนสตี้ ชี้ เหตุระเบิดในไทยเป็นความรุนแรงที่เลวร้าย เรียกร้องทางการไทยให้มีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม (more…)รถไฟจีนขัดข้องแอร์ดับ ผู้โดยสารติด 2 ชม. ร้อนจัดต้องแก้ผ้า


รถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่ง-เสิ่นเจิ้น ไฟดับทำให้แอร์ไม่ทำงาน ผู้โดยสารต้องทนร้อนอุณหภูมิเฉียด 40 องศา นาน 2 ชั่วโมง (more…)ร.ต.ท.ยิงหัวดับหน้าศาลพระภูมิ ทำใจไม่ได้ มะเร็งคร่าชีวิตเมีย


ตำรวจปทุมธานี ตัดสินใจยิงตัวเองหน้าศาลพระภูมิ เสียชีวิตน่าสลด ตามภรรยาที่เพิ่งจากไปด้วยโรคมะเร็ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว

(14 ส.ค.) เมื่อเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุพบคนเสียชีวิตอยู่บริเวณแฟลตที่พักอาศัย ใกล้กับวัดบางนางบุญ จึงได้เดินทางไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และกู้ภัยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (more…)ร.ต.ท.ปทุมธานี ยิงตัวดับหน้าศาลพระภูมิ คาดซึมเศร้าคิดถึงเมียที่ตาย


รองสารวัตรปราบปราม สภ.เมืองปทุมธานี ใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตหน้าศาลพระภูมิแฟลตตำรวจ คาดป่วยจากโรคซึมเศร้าคิดถึงภรรยาที่เสียชีวิตก่อนหน้า

ช่วงเช้าวานนี้ (14 ส.ค. 59) ตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตัวเองเสียชีวิตที่บริเวณศาลพระภูมิเจ้าที่ แฟลตข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี (more…)191บุกจับผู้ต้องหายาเสพติดกลางกรุงได้2คน


ตร.191 บุกจับ 2 ผู้ต้องหา หนีคดีค้ายาเสพติด ซุกคอนโดหรูกลางกรุง สารภาพ นัดเครือข่ายจัดปาร์ตี้ทางแคมฟรอก

นายอุทัย ก๊อใจ อายุ 39 ปี ชาว จ.เชียงราย และ นายณัฐ วินิจโซ อายุ 43 ปี ชาวสิงห์บุรี อาชีพพ่อค้าขายไอเทมในแอพพลิเคชั่นทางโซเชียลมีเดียถูกตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือ 191 เข้าจับกุมได้ที่ห้องพักของคอนโดหรูแห่งหนึ่ง ภายในซอยลาดพร้าว 10 พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์จำนวนหนึ่ง และอุปกรณ์การเสพ ซึ่งในระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม ผู้ต้องหาพยายามโยนของกลางทิ้ง และหลบหนี โดยตำรวจ เปิดเผยว่า ได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงราย และศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก หลังหลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาชั้นต้น คดียาเสพติดเมื่อปี 2553 และ 2557 จนกระทั่งตำรวจสืบทราบว่า ทั้งสองคนมาเช่าห้องพักเพื่อจำหน่ายไอเทม และจากการสืบสวนเบื้องต้น พบว่าผู้ต้องหา มีการนัดหมายเครือข่ายทางแคมฟรอกเพื่อส่งยาและเสพยาในลักษณะการจัดปาร์ตี้ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและเสพยาโดยมีเพื่อนจากแคมฟรอกนำมาขายให้